Zdecydujmy o WarszawieMapa inicjatyw samorządów i mieszkańców w odpowiedzi na projekt "ustawy warszawskiej"

Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wywołał szeroką dyskusję. Oprócz debaty na temat samych zapisów ustawy, szeroko komentowane było też planowane przyjęcie jej z pominięciem konsultacji z samorządowcami i mieszkańcami Warszawy i gmin, których projekt dotyczy.

Odpowiedzią na kontrowersyjne zapisy projektu oraz sposób jego procedowania jest silna mobilizacja samorządowców i mieszkańców, którzy swoją aktywnością starają się wymóc na pomysłodawcach projektu poszanowanie swojego prawa do wypowiedzenia się w kwestii dotykającej bezpośrednio ich małych ojczyzn i codziennego życia. Regularnie organizowane są debaty eksperckie i spotkania z mieszkańcami, kolejne samorządy uwzględnione w projekcie ustawy podejmują decyzje o przeprowadzeniu referendów - czy to z inicjatywy lokalnych radnych, czy gromadzących tysiące podpisów mieszkańców.

Pierwsze referendum odbyło się w Legionowie, gdzie 26 marca przy niemal 47% frekwencji aż 94,27% głosujących powiedziało NIE przyłączeniu ich miasta do proponowanej w projekcie "mega Warszawy". Mieszkańcy Nieporętu równie stanowczo wypowiedzieli się na temat projektu, w referendum odpowiadali na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt?" 96,09% zagłosowało przeciw, „za” było 170 osób, czyli niespełna 4% głosujących. Frekwencja wyniosła 39,5%. Referenda są zaplanowane w Konstancinie-Jeziornie (28 maja), Podkowie Leśnej, Ożarowie Mazowieckim, Wieliszewie (4 czerwca) oraz w Piastowie (11 czerwca).

Celem wszystkich opisanych wyżej inicjatyw, a wśród nich akcji informacyjnej Zdecydujmy o Warszawie, jest umożliwienie mieszkańcom i samorządowcom przeprowadzenia realnej dyskusji i wyrażenia swojego zdania na temat projektu ustawy, który w znaczący sposób może wpłynąć zarówno na działanie Warszawy i okolicznych gmin, jak i na codzienne życie mieszkańców.

To my – warszawiacy i mieszkańcy podwarszawskich gmin – mamy prawo głosu w sprawach naszych małych ojczyzn. Na tym właśnie opiera się idea samorządności.

Nic o nas bez nas – wspólnie zdecydujmy o Warszawie!
W związku z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy rozgorzała szeroka dyskusja o skutkach ewentualnego wejścia tych rozwiązań w życie, a także o idei tworzenia metropolii w ogóle. W debacie pojawiają się liczne porównania - m.in. do przyjętej niedawno ustawy "śląskiej" czy uchwalonej w 2015 r. ustawy o związkach metropolitalnych.

Dla uporządkowania pojawiających się w debacie informacji oraz umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z analizami ekspertów, udostępniamy prezentacje i opinie, które w sposób możliwie rzetelny i kompleksowy przedstawiają "ustawę warszawską" - jej potencjalne konsekwencje oraz to, jak proponowane w niej rozwiązania mają się do tych, z którymi jest porównywana.


Najczęstsze pytania nt. projektu "ustawy warszawskiej"

Czy w sprawie projektu „ustawy warszawskiej” prowadzone są konsultacje?
Czy projekt "ustawy warszawskiej" przedstawionej w styczniu przez posła Jacka Sasina jest aktualny?
Wojewoda unieważnił uchwałę o referenum w Warszawie - czy to oznacza, że referendum nie będzie?
Projekt ustawy przewiduje utworzenie metropolii - czemu przy poprzednich projektach ws. metropolii nie było takich protestów?
Czy sprzeciw wobec ustawy to także sprzeciw wobec pomysłu metropolii?
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności